Slimr® aan de slag

Je zult vast wel eens gedacht hebben: ‘zou hier geen handig hulpmiddel voor zijn?’. Wij ook! OR-Coach.nl heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het inzetten van tal van digitale hulpmiddelen. Wij kunnen je daardoor helpen bij het slimmer organiseren van de werkzaamheden. Maar ook bijvoorbeeld bij het slimmer informeren en raadplegen van de achterban. Diverse slimme oplossingen, met hulp van ICT, kunnen daarbij helpen. Er zijn veel kant-en-klare oplossingen beschikbaar, die wij al hebben uitgeprobeerd. OR-Coach.nl wil deze kennis met je delen en bied je daarom de kans om Slimr® aan de slag te gaan.

‘Veel digitale hulpmiddelen zijn al voor je beschikbaar’ #Durf digitaal te gaan

Door het inzetten van deze hulpmiddelen vergroot je ook je gezag als OR. Met vaak minder inspanning. OR-Coach.nl leert je deze digitale middelen in te zetten in de eigen OR-praktijk. En waar nodig helpen wij je deze hulpmiddelen te implementeren en toe te passen.

Slimr® OR-werk doen

Ondernemingsraden vergaderen wat af. In eigen kring, met commissies of plenair, met de bestuurder in de officiële overlegvergadering. Of informeel, met toezichthouders, managers, de achterban… Op al deze vergaderingen worden onderwerpen besproken, besluiten genomen en acties afgesproken.  Maar hoe houd je als OR het overzicht, hoe breng je als OR structuur aan alle werkzaamheden en onderliggende stukken? En hoe kun je als OR daartoe slim samenwerken. OR-coach.nl helpt je hier graag bij.

Meer weten

Slimr® informeren

Je vertegenwoordigt je collega’s en je wilt hen graag informeren en betrekken bij het OR werk. En je voelt zich verplicht verantwoording af te leggen over het OR werk. Daar komt veel communicatie bij kijken. Tegenwoordig staan ook veel digitale middelen ter beschikking die je daarbij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een whatsappgroep, een online nieuwsbrief, het OR-jaarverslag in de vorm van een infographic, een vlogbericht of zelfs een animatie. OR-coach.nl denkt hier graag met je in mee.

Meer weten

Slimr® raadplegen

Inzicht in wat er leeft onder de achterban kan je helpen om jouw standpunten beter te onderbouwen. Maar hoe krijg je als OR goed inzicht in wat er leeft in de organisatie en op de werkvloer. Er zijn verschillende online tools beschikbaar die je kunnen helpen om digitale enquêtes op te stellen en uit te zetten dan wel om de collega’s tijdens een achterbansessie ‘real-time’ te raadplegen. OR-coach.nl gaat hier graag samen met jouw ondernemingsraad mee aan de slag.

Meer weten

Wil je ook Slimr® aan de slag?

Wil je kennis maken met slimme oplossingen voor uw OR-praktijk? Wil je dat het OR-werk nóg effectiever, nóg efficiënter en nóg leuker wordt, maar ben je er nog niet uit waar je mee kan of wil starten? Misschien is dan onze oriëntatiesessie ‘Slimr® aan de slag’ iets voor je.

Oriëntatiesessie Slimr® aan de slag

Heb je interesse?

Ben je benieuwd naar onze aanpak en werkwijze, neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. Vul ons contactformulier in of bel: 085 – 487 03 99.

Contact