Coaching en advies

Aangezien je als ondernemingsraad niet van alle markten thuis kunt zijn, heb je van tijd tot tijd graag een deskundig adviseur aan je zijde. Bij complexe vraagstukken kan het nuttig zijn om een deskundige achter de hand te hebben die je raad geeft, waar je jouw ideeën tegenaan kunt houden of je werk uit handen neemt door het schrijven van notities of het doen van onderzoek. Als je als OR doelen wilt bereiken kan een coach met kennis van zaken je helpen die te bereiken. Het gaat daarbij om maatwerk op inhoud en proces, waar de coaches en consultants van OR-Coach.nl ruimschoots ervaring mee hebben.

‘Doe als je bestuurder: maak ook gebruik van externe adviseurs bij niet alledaagse beslissingen.’

OR-Coach.nl levert gedegen inhoudelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij de toetsing van nut en noodzaak van besluiten of wanneer er behoefte is aan een goede begeleiding bij advies- en instemmingstrajecten. Ook voor het ontwikkelen van alternatieven voor de voorstellen die de bestuurder doet, kun je bij ons terecht. Waar nodig en mogelijk houden we interviews met belanghebbenden en spreken we deskundigen. We rapporteren helder en to-the-point over onze bevindingen en doen praktische aanbevelingen.

Onze werkwijze

Wij ondersteunen jouw ondernemingsraad tijdens advies- of instemmingstrajecten. Bijvoorbeeld bij de analyse van het vraagstuk en het overleg met de bestuurder. Verder helpen wij bij gesprekken met de achterban, afstemming met de vakbonden en bij het opstellen van notities. Zoals het formuleren van het advies of de instemming. Ook kunnen wij zorgdragen voor onafhankelijk onderzoek.

We werken waar nodig bij jou op locatie. Maar regelmatig ook van achter ons bureau, met videoconferencing, email en telefonische ondersteuning bij de hand.

Kenmerkend voor onze aanpak

We starten meestal met het opstellen van een visiedocument of position paper: een document waarin je jouw uitgangspositie vastlegt. Wat vind je als OR belangrijk, waar liggen je zorgpunten, wat wil je in elk geval behouden of realiseren tijdens en door het hele (besluitvormings)traject? Met zo’n document borgen we dat het besluit in een door jouw gewenste richting optimaal wordt beïnvloed.

Als je betrokkenheid bij besluitvorming leidt tot concrete afspraken met de bestuurder, dan wil je als ondernemingsraad ook dat deze worden gerealiseerd. Wij pleiten er daarom voor om een convenant af te sluiten met je bestuurder, als onderdeel van de officiële besluitvorming, waarin de afspraken hierover worden vastgelegd.

Meer weten?

Strippenkaart of abonnement

Met een strippenkaart of abonnement heb je als OR geen omkijken naar de kosten. Je koopt vooraf een aantal uren in en hoeft dan niet voor iedere vraag opnieuw bij je bestuurder aan te kloppen. Je beschikt ook meteen over een ervaren OR-adviseur / OR-coach. We maken daarbij een onderscheid tussen OR-Coach Online en OR-Coach full-service.

Heb je interesse?

Ben je benieuwd naar onze aanpak en werkwijze, neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. Vul ons contactformulier in of bel: 085 – 487 03 99.

Contact