Onze aanpak

Word als OR een 'gezaghebbende speler'

In feite ligt daar één probleem aan ten grondslag: u mist het gezag om als ondernemingsraad een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw organisatie. En in plaats van anderen dit te verwijten, kunt u beter eerst bij u zelf te rade gaan: wat moet u doen (of laten) om wel die gezaghebbende speler te worden, waar men graag naar luistert, maar waar men ook een beetje ontzag voor heeft? “Het is wel de ondernemingsraad die dit zegt, hoor!”. Hoe vaak hoort u dat? OR-Coach.nl is bij uitstek de partner die u helpt dit gezag te ontwikkelen.

 

Wat bepaalt het gezag van u als OR?

De OR is een belangrijke steunpilaar bij het op koers houden van de onderneming. Van hem wordt verwacht dat hij mede richting geeft en tijdig signaleert als het mis dreigt te lopen. Een OR die oog heeft voor continuïteit en werkplezier, voor integriteit van het management en voor vertrouwen onder de collega’s heeft de toekomst. De OR is het wakend oog in de onderneming, kaart problemen aan, stuurt waar nodig bij en werkt mee aan oplossingen. Niets meer – maar ook niets minder. Een OR met gezag zorgt dat de volgende zaken goed op orde zijn:

Overeenstemming over de wettelijke positie van de OR

Wij vertalen alle relevante wettelijke bepalingen samen met u naar concrete afspraken die passen bij de situatie binnen uw onderneming.

De juiste gesprekspartners

Wij helpen u het netwerk in kaart te brengen van mensen die ertoe doen binnen èn buiten uw bedrijf. Maar meer nog: wat kunt u verwachten van deze mensen en wat mogen zij van u verwachten?

Een eigen visie, met kennis van zaken

Een inbreng die hout snijdt, gebaseerd op kennis van zaken. Die helpen wij u te ontwikkelen en vast te leggen in een plan of visiedocument.

De juiste competenties

OR-lidmaatschap is niet iets wat je er zomaar even bij doet. Het vraagt om specifieke verantwoordelijkheid, voorbeeldgedrag en doortastendheid. Wij helpen u de 4 basiscompetenties te ontwikkelen.

Wat is het resultaat van onze aanpak?

Om dat te realiseren is een groep mensen nodig die met voldoende gezag deze taak aankan. Mensen die zich thuis voelen op de werkvloer, maar ook in de directiekamer. Die nieuwsgierig zijn, die koersvast zijn en niet over zich laten lopen. Zo zien wij de ondernemingsraad het liefst en wij denken dat elk OR-lid zich zo kan ontwikkelen. U hoeft dus geen strategische hoogvliegers te worden, niet over te lopen van initiatieven. Als alles goed gaat, kunt u gerust een stapje terug doen. Maar u moet er wel staan als de organisatie daar om vraagt.

Hoe gaan we hier samen met u mee aan de slag?

Kenmerkend voor onze aanpak zijn de volgende stappen:

1.  We houden een uitgebreide intake, waarbij we luisteren naar uw uitdagingen. Daarbij maken we ook kennis met uw organisatie en uw bestuurder. “Want medezeggenschap doe je niet alleen!”

2. We houden u een spiegel voor: hoeveel gezag heeft u eigenlijk als OR? We doen aanbevelingen hoe u uw mogelijkheden om invloed te verwerven kunt vergroten. Medezeggenschap draait immers om uw gezag!

3. We spreken een aantal doelen af, die u wilt bereiken met onze hulp. Op basis van die doelen maken we een plan van aanpak: bent u gebaat bij een opleiding, hebt u meer aan een advies, of gaat het om een goede coach die u helpt uw doelen te realiseren? Meestal is het een combinatie van al deze zaken. Want medezeggenschap vraagt een breed scala van kennis en vaardigheden!

4. Als coaches zijn wij ook inhoudelijk goed onderlegd. Maar soms moeten we de diepte in. Daarbij maken we – indien nodig – ook gebruik van ons netwerk, van juristen, arbo- of financieel deskundigen en HR-specialisten. Want het ontwikkelen van medezeggenschap doen wij niet alleen!

Kortom

Onze ambitie is om ondernemingsraden te helpen medezeggenschap zodanig te ontwikkelen in uw organisatie, dat het ook echt werkt! Dat u dus merkt dat u echte invloed heeft, dat besluiten beter begrepen worden en dat het management echt aandacht heeft voor een prettige werkplek.

Die ambitie willen we waarmaken door uw situatie als uitgangspunt te nemen en onze diensten daarop af te stemmen. We adviseren, coachen, leiden op – allemaal in samenhang met uw behoeften. En we doen meer: we helpen u met het opzetten van uw communicatie, we doen suggesties voor uw adviezen en we denken samen met u na over de inzet van digitale middelen om het OR-werk te verlichten. Of te verluchtigen: waarom bijvoorbeeld schriftelijk communiceren, als het ook met foto en film kan?

Op de hoogte blijven?

Elke drie maanden de nieuwste inzichten en tips voor u als OR, bestuurder en HR. Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.