Uw investering

Als OR-coach.nl nemen we graag allerlei zorgen uit handen. Ook de financiële. Want het is toch vaak een heel gedoe om de ondersteuning die je wilt, ook gefinancierd te krijgen. Een aantal tips die je kunnen helpen!

Wie betaalt de kosten?

De ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan van de onderneming en het is dus vanzelfsprekend dat de onderneming die kosten ook draagt. Zoals het managementteam kosten maakt, zo is dat ook voor de OR noodzakelijk. Daarover zou geen verschil van mening moeten zijn. Artikel 22 WOR zegt het duidelijk: “De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR en diens commissies komen ten laste van de ondernemer”.

Wanneer zijn kosten noodzakelijk?

Het lijkt soms een gunst, die opleiding die je wilt volgen. Maar als OR wordt je geacht voorstellen te doen en standpunten in te nemen over alle aangelegenheden de onderneming betreffende, zo stelt artikel 23 WOR. En natuurlijk wil je dat die voorstellen en standpunten goed onderbouwd zijn. Ook het management vraagt hulp van buiten daarbij! Dus wanneer kosten noodzakelijk zijn, bepaal je als OR doorgaans zelf: als de expertise ontbreekt om een onafhankelijk oordeel te vormen over aangelegenheden. Of als de vaardigheid ontbreekt om je standpunten goed voor het voetlicht te brengen.

Wanneer zijn kosten redelijk?

Natuurlijk, je wilt zuinig aandoen. Maar een externe opleiding, coach of adviseur kost geld. De Sociaal Economische Raad (SER) publiceert jaarlijks een richtbedrag voor scholing. Dat vindt je hier. En een adviseur? Vraag je bestuurder wat een managementconsultant kost. Dat is een mooi richtbedrag. Goed om te weten dat OR-Coach.nl met zijn tarieven doorgaans onder deze richtbedragen zit.

Een vast budget voor ondersteuning?

De WOR biedt de ondernemer de mogelijkheid een vast budget af te spreken met de OR, voor de kosten die niet tot de reguliere vergader- en beraadskosten vallen. Zo’n budget mag echter niet eenzijdig worden opgelegd. Het is verstandig om als OR alleen met een budget akkoord te gaan, als duidelijk is welke behoeften de OR heeft voor het komende jaar. Goed om te weten dat OR-Coach.nl graag afspraken met je maakt voor een vast budget, op basis van een goed onderbouwd coachingsplan. Daarin is opgenomen wat je aan opleidingen gaat doen, op welke onderwerpen je advies nodig hebt en hoe je gecoacht wordt om jouw doelen te bereiken. Wij garanderen dat het budget nooit voortijdig uitgeput raakt!

Kosten en baten in evenwicht?

Een goede inkoper kijkt niet alleen naar wat het kost, maar ook wat je ervoor krijgt. Natuurlijk allereerst de kwaliteit van onze dienstverlening. Maar bij onze tarieven is verder ook inbegrepen: een vrijblijvende kennismaking en intake, met de OR, jouw bestuurder en jouw onderneming. Ondersteuning achteraf d.m.v. email of telefoon. En na enkele maanden een evaluatiegesprek, om te kijken of het allemaal gegaan is zoals verwacht.

Specifieke wensen?

Het klinkt misschien aanmatigend, maar OR-Coach.nl kan je overal mee helpen. Niet alleen als het gaat om een ‘gewone’ training of advies. Ook als je hulp nodig hebt bij het opstellen van nieuwsbrieven, het formuleren van een advies of een juridische opinie nodig hebt. Of je wilt een onderzoek doen naar wat jouw achterban vindt. OR-Coach.nl helpt. Samen met onze partners. Tegen aantrekkelijke tarieven.

Bekijk onze diensten