De OR-animatie

Wilt u zich als ondernemingsraad onderscheiden en uzelf graag anders presenteren? OR-coach.nl helpt u bij het leren werken met een animatietool waarmee u gemakkelijk een video dan wel ‘animaties’ maakt die u kunt inzetten bij het OR-werk. We helpen u bij het ontwikkelen van een script en bij de vertaling ervan naar een animatiefilmpje.

Wilt u zich als OR onderscheiden in uw presentatiewijze?

Bent u ook zo bekend bij uw achterban? Of weet uw achterban met welke thema’s u bezig bent? Vaak informeert u het personeel wel over wie u bent en wat er allemaal speelt. Maar informatie via de mailbox of op papier wordt niet altijd door iedereen gelezen. Het gebruik van beeldmateriaal daarentegen spreekt veel mensen wel aan.

Wilt u zich als ondernemingsraad ook graag anders presenteren binnen uw organisatie dan de gebruikelijke pagina op intranet, met leden, missie en visie van de OR? Op een manier dat de OR echt opvalt? Maak dan gebruik van bijvoorbeeld een animatieprogramma. Een animatiefilmpje kunt u inzetten voor het verduidelijken van een thema voor uw achterban of bij het presenteren de OR-leden, of voor andere OR-werkzaamheden.

Onze werkwijze

OR-coach.nl helpt u graag bij het leren werken met een animatietool waarmee u gemakkelijk een video dan wel ‘animaties’ maakt die u kunt inzetten bij het OR-werk. We helpen u bij het ontwikkelen van een script en bij de vertaling ervan naar een animatiefilmpje. Het resultaat is een kort animatiefilmpje dat direct inzetbaar is.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en ondersteuningsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.