Wie is OR-Coach.nl?

OR-Coach.nl is een relatief jong bureau, in 2015 opgericht door Rob van Etten en Hans Hautvast. 

Samen wilden we een aantal projecten opzetten rond medezeggenschap, participatie en persoonlijke groei. De opleiding, coaching en advisering van ondernemingsraden, onder het label OR-Coach.nl is daarvan het omvangrijkst. Maar onder datzelfde label helpen we ook medezeggenschap in ondernemingen te ontwikkelen, door ons te richten op alle betrokkenen: niet alleen de OR, maar ook bestuurder en management, commissarissen en toezichthouders en andere vormen van participatie, zoals cliëntenraden. In onze cv’s ligt een gezamenlijke, jarenlange ervaring als trainer, coach, opleider, adviseur, manager, bestuurder, toezichthouder en publicist besloten. Zo helpen we ook ondernemingen die nog geen OR hebben, er een op te richten. 

Onze ambitie is medezeggenschap tot een waardevolle factor binnen de onderneming te helpen ontwikkelen. Daarvoor is allereerst een gezaghebbende ondernemingsraad nodig. Maar ook een bestuurder die weet wat de Wet op de Ondernemingsraden van hem of haar vraagt. Die beseft dat het gezag van de OR voor een groot deel gebaseerd is op hoe deze tegenspel kan bieden binnen de onderneming. En, last but not least, een toezichthouder (raad van commissarissen of toezichthouders) die serieus erop toeziet dat medezeggenschap de ruimte krijgt. Zodat de OR niet steeds bezig hoeft te zijn met anderen erop te wijzen wat er in de wet staat, maar zich juist kan richten op zijn inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de onderneming. Want laten we wel wezen:

Een OR die alleen de procedures bewaakt, maar geen inhoudelijke bijdrage daarin levert, is eerder een sta in de weg dan een partner in organisatieontwikkeling!

Behalve deze sterke nadruk op medezeggenschap wordt onze aanpak ook gekenmerkt door nieuwsgierigheid naar andere invalshoeken. We werken samen met een aantal professionals die allen iets toevoegen aan wat we bieden willen. En we zoeken samenwerking met andere bureaus en instellingen – waarover hieronder meer.

Rob van Etten

Rob is bestuurs- en bedrijfskundige. Hij heeft als adviseur en als trainer/coach een jarenlange ervaring in zowel profit, non-profit als overheidsbranche. Hij werkte eerder als adviseur voor OR-Consultancy (voorheen GITP OR Consulting) en als trainer/adviseur voor Schouten & Nelissen en Stavoor. Hij heeft diverse publicaties in OR-vakbladen en het boek OR & Basis in de praktijkreeks van Reed Elsevier op zijn naam staan. Verder is Rob al vijftien jaar lid van een dorpsraad, waarvan ruim vijf jaar als voorzitter. Lees meer

Hans Hautvast

Hans studeerde politicologie en bedrijfskunde en begon zijn loopbaan als docent economie in het middelbaar onderwijs. Later stapte hij over naar het trainingsvak en werd trainer/adviseur voor ondernemingsraden. Na een leidinggevende positie bij Schouten & Nelissen werd hij directeur-bestuurder van Stichting FNV Formaat, voorzitter van de branchevereniging Medezeggenschap en bestuurslid van Stichting Scoor. Hij schreef het boek Inzicht in de OR bij de overheid, publiceerde in diverse medezeggenschapsbladen en is thans lid van de redactieraad Inzicht in de OR van SDU Uitgevers. Hans is verder toezichthouder bij een zorginstelling in zijn woonplaats. Lees meer

Ons team bestaat verder uit…

Als OR-coaches schakelen we tussen verschillende rollen, variërend van adviseur, coach en trainer en soms zelf van (medel)onderhandelaar dan wel bemiddelaar. OR-Coach.nl kan vele vraagstukken aan. Daartoe hebben we ook een aantal zeer ervaren  professionals aan ons verbonden, die elk hun eigen expertise inbrengen. Zo kunnen we, als klein bureau, alle expertise leveren die de medezeggenschap nodig heeft.

Paul van Daal

Paul is een bedrijfs- en veiligheidskundige en heeft jarenlang als manager en consultant kwaliteits- en veiligheidsbeleid ontwikkeld, organisatieveranderingen vormgegeven en business development teams begeleid. Hij werkte 11 jaar bij Kropman Installatietechniek als Manager Kwaliteit, Arbo & Milieu en Manager Proces- en Dienstontwikkeling. Paul begeleidt en traint organisaties op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid. Paul is ook gecertificeerd Lead Auditor en heeft veel ervaring met het auditen van managementsystemen.

Ernst Taris

Al meer dan 30 jaar houdt Ernst zich op dagelijkse basis bezig met het opzetten en begeleiden van complexe en vaak langdurige ontwikkeltrajecten voor organisaties en voor ondernemingsraden van allerlei soorten en maten. Hij beschikt dan ook over een zeer breed netwerk met deskundigen uit diverse vakdisciplines. Dit zorgt ervoor dat hij niet alleen snel kan schakelen bij nieuwe opdrachten, maar tegelijkertijd ook altijd de benodigde expertises binnen handbereik heeft om aan de grote verscheidenheid van klantvragen te kunnen voldoen.

Tineke Visser

Tineke Visser is cultureel antropologe en heeft ruim 15 jaar medezeggenschapservaring, als ambtelijk secretaris, als OR-lid en 15 jaar als trainer/adviseur. Zij was  jarenlang teamleider van CAOP Medezeggenschap. Specialisaties zijn o.a. communicatie, conflicthantering, teamrollen, teamcoaching, het begeleiden van groepsprocessen en het bevorderen van een enthousiaste teamspirit.

Hans Steeman

Hans is onderwijskundige met oog voor de persoon. Hij heeft ervaring als docent, voorzitter van de OR en beleidsmedewerker bij een ROC. Hij is gespecialiseerd in ICT-toepassingen die het werk van de docent, het OR-lid, de bestuurder en de medewerker vergemakkelijken. Hij is praktisch en ervaren in het begeleiden van groepen die het contact met hun achterban willen versterken. Hans is spontaan, direct en enthousiasmerend.

Sjanne Reijnen

Sjanne is begonnen als docente en opleidingskundige in de zorg en later als trainer/adviseur medezeggenschap, bij Odyssee en Schouten & Nelissen. Sinds een aantal jaren werkt ze als zelfstandige, vanuit een breed opleidingspalet op het gebied van persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling. Sjanne is gecertificeerd in DISK-profielen en Deep Democracy.

En soms...

Soms kom je als ondernemingsraad voor vraagstukken te staan die vragen om een specifiek specialisme. OR-coach.nl heeft voldoende expertise in huis als het gaat om vraagstukken van bedrijfskundige en sociale aard. Maar bij specifieke juridische aspecten, of als het bijvoorbeeld gaat om ingewikkelde financiële constructies, dan moeten ook wij van OR-Coach.nl even doorschakelen. Gelukkig hebben we dan gerenommeerde partners, die ons (en jullie als OR!) met raad en daad te hulp schieten.

De Voort Advocaten

Op het moment dat vraagstukken bij onze klanten juridisch complex worden schakelen wij met Steven Jellinghaus, partner bij De Voort Advocaten. De advocaten van De Voort kijken niet alleen naar juridische aspecten van zaken die zij behandelen, maar hebben ook oog voor pragmatische oplossingen en het vermijden van escalatie. Zij zijn praktisch ingesteld, toegankelijk, en werken snel.

Contze en Partners

Bij complexe financiële vraagstukken maken wij indien nodig ook gebruik van de diensten van Diederik Contzé. Contzé & Partners wordt ingeschakeld wanneer aanvullend financiële onderzoek nodig is. Denk hierbij o.a. aan het doorgronden van de financiële consequenties van voorliggende adviesaanvragen, maar ook voor andere financiële vragen kunnen we een beroep doen op hun expertise.

Laater

Om de ondernemingsraad vakkundig bij te kunnen staan bij aanpassing van de pensioenregeling, werken we samen met pensioenadviseur Martijn Visser van het bureau Laater. De consultants van Laater hebben jarenlange ervaring en zijn inzetbaar voor alle vraagstukken rondom pensioen en de rol van de ondernemingsraad daarbij. Pensioen is echt iets voor Laater.

Verder werken wij samen met…

Medezeggenschap met gezag ontwikkelen in organisaties kent geen simpele toverformules. Alleen een goede training volgen is geen garantie voor succes. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe invalshoeken, nieuwe methodieken en interventievormen. OR-coach.nl werkt op dit gebied samen met andere partijen. Hieronder staan de belangrijkste partners van dit moment.

Organiq

Samen met Organiq ontwikkelen we serious games voor onder andere ondernemingsraden, die we inzetten tijdens onze trainingen. Met serious gaming kan gemakkelijker de vertaalslag naar de eigen praktijk worden gemaakt. Organiq is gespecialiseerd in nieuwe vormen van leren, zowel online als offline.

Vortical

Video is een enorm sterk communicatiemiddel en kan ook worden ingezet voor de interne communicatie van de ondernemingsraad. Video kan ingezet worden voor bijvoorbeeld promotievideo’s tijdens OR-verkiezingen en voor korte videoboodschappen zoals vlogs. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van videoproductiebedrijf Vortical, dat bekend staat om hun eigenzinnige werkwijze.

DemLab

Medezeggenschap is een vorm van economisch burgerschap, gebaseerd op wetgeving. Het vraagt van de leden van de OR een andere rol dan die van ‘gewone’ werknemers. Wij willen graag dit aspect helpen verdiepen en hebben daarom contact gezocht met het Democratische Laboratorium van de Radboud Universiteit. Als eerste stap werken we aan de ontwikkeling van het spel ‘Wie is de baas?’

Heb je interesse?

Ben je benieuwd naar wat we voor je kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. Vul dan ons contactformulier in of bel 085 – 487 03 99.