Raadplegen van de achterban

OR-Coach.nl helpt u graag om goed voor de dag te komen tijdens een live achterbanraadpleging. Wij leren u hoe u als ondernemingsraad het achterbangesprek interactief maakt en hoe u inzicht krijgt in de mening van alle aanwezigen.

Maak uw raadpleging interactief!

Als je als OR een bijeenkomst met de achterban organiseert zijn vaak dezelfde personen aan het woord. Vertolken die ook altijd de mening van de achterban of hebben anderen ook wat te zeggen maar zijn ze daarvoor te verlegen? Met verschillende digitale tools kunt u als ondernemingsraad gemakkelijk digitaal vragen stellen en stellingen poneren tijdens een live achterbanberaad en de uitkomsten daarvan aan alle aanwezigen tonen en met hen bespreken. De aanwezigen stemmen met hun mobiele telefoon en geven zo richting aan uw OR-werk. OR-Coach.nl helpt u daarom graag goed voor de dag te komen tijdens een live achterbanraadpleging.

Onze werkwijze

OR-coach.nl leert u hoe u als ondernemingsraad het achterbangesprek interactief maakt en hoe u inzicht krijgt in de mening van alle aanwezigen. Daartoe zijn verschillende digitale tools beschikbaar die u helpen om inzicht te krijgen in de opvattingen van alle aanwezigen en om daarover gestructureerd het gesprek met de achterban te kunnen aangaan. De tools zijn ook behulpzaam bij het kunnen managen van de verwachtingen die onder de achterban (kunnen) leven. We besteden tenslotte ook aandacht aan de randvoorwaarden om dergelijke tools als OR goed te kunnen inzetten.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en ondersteuningsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.