Anders aan de slag met het OR-jaarverslag

Buigt uw ondernemingsraad zich binnenkort ook weer over het OR jaarverslag omdat het verplicht is? Hoe voorkomt u dat het schrijven van het jaarverslag verwordt tot een verplicht nummertje dat niet gelezen wordt door de achterban? OR-coach.nl helpt u graag bij het anders vormgeven van het jaarverslag zodat u op een ander manier verantwoording kunt afleggen aan de achterban.

Maak er een aantrekkelijk document van!

Het schrijven van het jaarverslag is een taak die jaarlijks terugkeert. De vraag daarbij is hoe u er voor zorgt dat het schrijven van het jaarverslag op actieve en constructieve wijze kunt gebruiken om collega’s voor u te winnen. Hoe maakt u zich als OR op een andere manier zichtbaar voor uw achterban, hoe laat u zien wat u gedaan heeft en wat dit voor hen heeft opgeleverd (gebracht heeft) en hoe interesseert u collega’s om contact op te nemen / onderwerpen aan te dragen voor het komend jaar? Dat kan door het jaarverslag in beeld vorm te geven bijvoorbeeld in de vorm van een infographic.

Onze werkwijze

OR-coach.nl helpt u graag bij het creatief en professioneel vormgeven van het jaarverslag zodat u op een ander manier verantwoording kunt afleggen aan de achterban. Daartoe zijn verschillende tools beschikbaar die u daarbij kunnen helpen. Wij leren u met deze tools werken. We helpen u zowel bij de inhoudelijkheid van de boodschappen die de OR wilt uitdragen als bij de vormgeving ervan.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en ondersteuningsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.