Oriëntatiesessie Slimr® aan de slag

Wil je kennis maken met slimme oplossingen voor jouw OR-praktijk? Wil je dat het OR-werk nóg effectiever, nóg efficiënter en nóg leuker wordt, maar ben je nog niet er uit waar je mee kunt of wilt starten? Misschien is dan onze oriëntatiesessie ‘Slimr® aan de slag’ iets voor jou.

Het gebruik van digitale middelen kan je veel werk besparen mits het op de juiste manier wordt ingezet. Daar zijn kennis en vaardigheden voor nodig. We gaan graag met je in gesprek over jouw specifieke wensen. Aan welke digitale tools is behoefte: gaat het om als OR beter onderling te kunnen samenwerken of om het betrekken van de achterban? Op basis van deze wensen staat een scala aan tools ter beschikking die op meerdere wijzen kunnen worden aangeboden. Een greep uit de mogelijkheden:

  • (Online) samenwerken als ondernemingsraad
  • (Online) organiseren van het OR-werk
  • Het informeren van de achterban
  • Het raadplegen van de achterban
  • Verantwoording afleggen aan de achterban

Tijdens onze begeleiding richten we niet alleen op de werking van de tools, maar kijken we juist naar de beste manier om deze in te zetten gelet op de doelstelling(en) en de situatie van de ondernemingsraad of organisatie.

Onze werkwijze

Tijdens een eerste kennismaking presenteren we de verschillende mogelijkheden om als OR slimmer te werk te kunnen gaan en inventariseren we ook welke (digitale) vaardigheden hiertoe binnen het OR-team aanwezig zijn. Resultaat van deze eerste sessie is een implementatieplan met betrekking tot de digitale tools die de OR wil gaan inzetten en een ontwikkelplan gericht op de benodigde digitale vaardigheden.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.