Online enquêteren: ‘meten is weten’

Hoe krijgt u als OR goed inzicht in wat er leeft binnen de organisatie en op de werkvloer? De achterban raadpleegt u tegenwoordig heel gemakkelijk: u kunt zelf digitaal enquêtes maken en uitzetten. OR-coach.nl laat u graag kennismaken met (gratis) digitale hulpmiddelen om de mening van uw achterban te peilen.

Zet als OR uw eigen opinieonderzoek op!

Bij elke actie of besluit van de OR is het altijd de vraag wat onze achterban hiervan vindt. OR-coach.nl helpt u graag bij het op waarde leren schatten van de rol van de achterban: hoeveel vertrouwen is er onder uw collega’s in het werk dat de OR doet? Hoe wint u dat vertrouwen, als het te klein is, en hoe houdt u het in stand? Opinieonderzoekers weten hoe dat moet en leveren aan belanghebbenden een schat aan waardevolle informatie. Dat kunt u ook! Met de informatie uit een enquête komt u ook goed beslagen in de overlegvergadering, zodat de kwaliteit van het overleg verbetert.

Hoe krijgt u als OR goed inzicht in wat er leeft binnen de organisatie en op de werkvloer? De achterban raadpleegt u tegenwoordig heel gemakkelijk: u kunt zelf digitaal enquêtes maken en uitzetten.

Onze werkwijze

OR-coach.nl laat u kennismaken met (gratis) digitale hulpmiddelen om de mening van uw achterban te peilen. Wij leren u hoe u een enquête moet opzetten, hoe u goede vragen formuleert en vragenlijsten opstelt. Wij besteden daarbij aandacht aan waar u op moet letten om betrouwbare en valide antwoorden te krijgen en hoe u de vragenlijst zo opstelt dat u de resultaten ook makkelijk kunt analyseren en presenteren. We besteden tenslotte ook aandacht aan de randvoorwaarden om dergelijke tools als OR goed te kunnen inzetten binnen uw organisatie.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en ondersteuningsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.