HR- en arbeidsvoorwaarden

Het sociale beleid vormt een belangrijk aandachtsveld voor de OR. U heeft hierin een belangrijk aandeel. De vraagstukken waar het om gaat zijn vaak complex, bijvoorbeeld wanneer het gaat om instemmingsplichtige vraagstukken als functiewaardering, beoordelen en pensioenen. Maar u kunt ook bepaalde thema’s zelf op de agenda willen zetten, zoals bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid. 

Onze dienstverlening op het gebied van Human Resources en Arbeidsvoorwaarden is divers. Het kan gaan om ondersteuning bij instemmingsverzoeken, maar ook bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en bij vraagstukken omtrent naleving van regelingen en arbeidsvoorwaarden. 

De volgende onderwerpen vragen uw bijzondere aandacht: 

  • Met welke onderwerpen moet u als OR instemmen en hoe verhoudt zich dat tot een eventuele cao? 
  • Bent u betrokken bij de strategische personeelsplanning van uw onderneming? 
  • Wat doet uw werkgever aan duurzame inzetbaarheid en hoe kunt u dit als OR stimuleren? 
  • Hoe krijgt u (meer) invloed op de beloningsverhoudingen binnen uw onderneming? 
  • Als er geen cao is, kunt u dan als OR onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? 
  • Hoe zorgt u dat wetten en regels ook daadwerkelijk worden nageleefd? 

Onze werkwijze

De aanpak bij dit soort kwesties is altijd maatwerk. Wij starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek op basis waarvan we u een passend voorstel doen.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.