Governance en Leiderschap

Als OR maak je deel uit van het systeem van governance van jouw organisatie: het geheel van checks and balances dat ervoor zorgt dat jullie organisatie op koers blijft en voldoet aan maatschappelijke normen van behoorlijk bestuur. Dat betekent dat je volgens de wet geacht wordt in contact te treden met toezichthouders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Een terrein waar de meeste OR-leden zich niet meteen thuis voelen. Een adviseur en coach kan je helpen ook deze rol met gezag te vervullen. 

Graag gaan we met je in gesprek wanneer een of meerdere van onderstaande vragen bij je leven:

  • Wat doen die commissarissen tweemaal per jaar bij de bespreking van de algemene gang van zaken? 
  • In gesprek met de toezichthouders: hoe krijgt je als OR gehoor? 
  • Waarom niet een keer met de accountant rond de tafel? 
  • Wat doe je als er geen vertrouwen meer is in de bestuurder? 
  • Hoe geef je vorm aan uw adviesrecht bij benoeming of ontslag van jullie bestuurder? 
  • Een voordrachtsrecht voor de raad van commissarissen: hoe pak je dit op? 

Onze werkwijze

De aanpak bij dit soort kwesties is altijd maatwerk. Wij starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, we oriënteren ons eerst zelf grondig over de mogelijkheden en mogelijke valkuilen en betrachten uiterste zorgvuldigheid.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen of door ons te bellen op 085 – 487 03 99.