Oprichten van een ondernemingsraad

Het oprichten van een ondernemingsraad is vaak een spannende aangelegenheid. Als uw onderneming de grens van 50 medewerkers overschrijdt bent u wettelijk verplicht een OR op te richten. We helpen de juiste voorwaarden te creëren voor een constructief en vruchtbaar overleg, bij de werving van voldoende kandidaten en de invulling van hun verkiezingscampagne en we zien toe op een zorgvuldig verloop van de procedure. We ondersteunen bij het hele proces, van eerste initiatief, via organisatie van verkiezingen tot de eerste volwaardige OR-vergadering. 

Meer dan 50 medewerkers in dienst? Dan bent u verplicht een OR in te stellen. Dat kan op verschillende manieren: van actief stimuleren tot afwachten tot uw mensen zich tot u richten.

Méér dan een verplicht nummer!

Het succes van een OR hangt sterk af van de betrokkenheid van de ondernemer. Niet dat u bepaalt, maar wel dat u stimuleert en de OR serieus neemt. Daarnaast is van belang hoe uw medewerkers betrokken zijn. Leeft de oprichting van een OR bij hen?

We beschikken over middelen en ideeën om de oprichting van uw OR meer te laten zijn dan een verplicht nummer. Natuurlijk bepaalt u, in overleg met uw medewerkers, wat dat ’meer’ is. Legt u de nadruk op participatie? Op deskundige vertegenwoordiging? Op structurering en professionalisering van sociaal overleg?

Afhankelijk van uw wensen gaan wij aan de slag. men met de kwartiermakers binnen uw onderneming kunnen we de start van uw ondernemingsraad tot een memorabele gebeurtenis maken.

Oriënteren

  • Bespreken verwachtingen
  • Dialoog met betrokkenen
  • Installeren kwartiermakers
  • Opstellen reglement

Enthousiasmeren

  • Kweken belangstelling met ‘roadshow’
  • Werven kandidaten
  • Ontwerpen verkiezingscampagne

Organiseren

  • Ontwerpen verkiezingsprocedure
  • Faciliteren gehele proces
  • Maken verkiezingsmateriaal

Onze werkwijze

Onze begeleiding begint altijd met een oriënterend gesprek: wat verwacht u als ondernemer van een ondernemingsraad? Hoe is de animo onder uw medewerkers? Wat zijn onderwerpen waar de OR straks mee te maken krijgt? Vragen die bepalend zijn voor de manier waarop uw OR zijn start maakt.

Als we zo een beeld hebben van uw onderneming en alle verwachtingen, kunnen we aan de slag. Als adviseur op afroep, als adviseur die u wegwijs maakt, of als projectmanager. Maar in elke rol blijft helder: u en uw medewerkers houden de lead.

Heeft u interesse?

Heeft u belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.