Fusie en overname

Een voorgenomen fusie of overname roept veel soorten vragen op waarop je als OR graag een antwoord hebt voordat je tot advisering kunt overgaan. Of het nu gaat om nut en noodzaak van fusie of overname, de manier waarop de financiering wordt geregeld, de gevolgen voor huisvesting en werkgelegenheid – het vraagt ook om deskundige toetsing. En dan vergeet je natuurlijk niet de eventuele gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en pensioenen.

Op het moment dat jullie organisatie fuseert met dan wel wordt overgenomen door een andere organisatie, dan heeft dat best wel wat impact. Dat is mede afhankelijk van de vraag met wie de organisatie samengaat, dan wel door wat voor een partij je organisatie wordt overgenomen. Stel dat het een concurrent betreft, wat zijn dan hun plannen? En wat als een investeringsmaatschappij instapt, wat zijn dan hun ambities met jullie organisatie?

Voor een ondernemingsraad is het belangrijk om hier vroegtijdig zicht op te hebben en een eerste adviesaanvraag hierover aan te grijpen om hier actief over in gesprek te komen. Nog mooier is wanneer je als raad bij een voorgenomen verkoop van de onderneming invloed zou kunnen uitoefenen op het type koper. Op het moment dat de verkoop bijvoorbeeld via een ‘veiling’ gebeurt, zou je als OR je voorkeuren vroegtijdig kenbaar kunnen maken.

Zodra de fuserende of overnemende partij bekend is volgt vaak een adviesaanvraag over het voorgenomen besluit waarin de ‘details’ van de deal staan. In dat stadium wordt meestal ook aangegeven dat dit besluit voor de eerste anderhalf à twee jaar geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en/of arbeidsvoorwaarden. Maar wat gebeurt er daarna? En hoe zorg je ervoor dat je als OR betrokken wordt wanneer activiteiten worden geïntegreerd en/of verplaatst en functies qua inhoud veranderen dan wel worden samengevoegd met het oog op het realiseren van synergievoordelen. Uiteindelijk zal de fusie dan wel overname moeten worden terugverdiend.

Als OR zul je deze adviesaanvraag dan ook willen aangrijpen om afspraken te kunnen maken over de werkgelegenheid, eventuele harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en mogelijk ook het sociaal plan. Zorg er als OR verder voor dat in dit stadium ook duidelijkheid komt over wat er met het pensioen gebeurt.

Onze werkwijze

Voor de meeste ondernemingsraden is een fusie of overname geen dagelijkse bezigheid. Het is daarom fijn als je een beroep kunt doen op een adviseur van OR-coach.nl, die ruime ervaring heeft met dit type vraagstukken. Dat is wel zo prettig wanneer je als OR een voorliggend besluit moet beoordelen, hierover met de eigen directie in gesprek moet en/of ook afspraken wil kunnen maken over de personele gevolgen.

OR-coach.nl helpt je als ondernemingsraad tijdig aan tafel te komen met betrokken partijen zodat je met een deskundige blik jouw (eventuele) zorgpunten bespreekbaar kunt maken. Belangrijke vragen voor jou als ondernemingsraad hierbij zijn onder andere:

  • Wat willen we bereiken met deze fusie of overname?
  • Waar moet je op letten bij overgang van een onderneming?
  • Wat zijn de haken en ogen bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden?
  • Hoe richten we de medezeggenschap in tijdens en na de fusie of overname?
  • Hoe leg je afspraken en doelstellingen vast in een convenant?

Tijdens een eerste kennismakingsmakingsgesprek worden de ondersteuningswensen hiertoe samen in kaart gebracht zodat onze adviseur direct daarna aan de slag kan.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen of door ons te bellen op 085 – 487 03 99.