In 5 stappen een ondernemingsraad oprichten

Geschreven op 10 december 2018

Is uw organisatie toe aan een ondernemingsraad? Omdat u de 50 werknemers bent gepasseerd, of simpelweg om dat er, al dan niet uit noodzaak, door uw personeel om gevraagd wordt? Dan komt er veel op uw pad waar u over na moet denken. Bij OR-coach.nl hebben we daarom een handig stappenplan ontwikkeld waarmee u tot een operationele ondernemingsraad komt. In dit blogartikel vertellen we u welke vijf stappen u daarvoor dient te volgen:

Stap 1: De behoeftepeiling
Als ondernemer dient u binnen uw organisatie op onderzoek uit te gaan om te peilen of er behoefte is aan het oprichten van een ondernemingsraad en of er eventueel personeelsleden zijn die zich als kandidaat beschikbaar willen stellen voor de OR-verkiezingen. Soms komt die behoefte onder uw personeel voort uit noodzaak, namelijk wanneer er veranderingen optreden binnen de organisatie.

Stap 2: Het ontwerp
Wanneer het oprichten van een OR concreter wordt, dan verplicht de Wet op Ondernemingsraden (WOR) u tot het opstellen van een voorlopig reglement. Daarin legt u diverse zaken vast en daarnaast beantwoordt u belangrijke vragen. Pas nadat het ontwerp staat kunt u verder met stap 3, de werving van kandidaten.

Stap 3: Werving van kandidaten
Het werven van kandidaten is een belangrijke stap bij het oprichten van een ondernemingsraad. Het is immers belangrijk dat u kandidaten vindt onder uw personeelsleden die zich verkiesbaar willen stellen. Enerzijds is het van belang dat u voldoende kandidaten vindt, zodat er ook echt een verkiezing plaats kan vinden en anderzijds is het van belang dat u kandidaten vindt die ook oprecht geïnteresseerd zijn in en competent zijn voor een dergelijke functie.

Stap 4: De verkiezingscampagne
Zodra de kandidaten bekend zijn kunt u aan de slag met uw verkiezingen voor de OR. U moet ruchtbaarheid geven aan de verkiezingen, kandidaten moeten zich bekend maken en uiteindelijk moeten er verkiezingen plaatsvinden. Dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker via de digitale weg.

Stap 5: Installatie van de OR

Wanneer de verkiezingen erop zitten heeft u in feite een ondernemingsraad in functie. Vanaf dat moment is het zaak dat er bijeenkomsten worden georganiseerd en dat er een OR-reglement en eventueel OR-convenant worden opgesteld. Vervolgens is het aan de OR-leden en u als bestuurder om een constructieve werkwijze te ontwikkelen.

Download de whitepaper in vijf stappen naar een OR

Hierboven zijn de vijf stappen waarmee u tot het oprichten van een ondernemingsraad komt beschreven. Wilt u meer informatie per stap? Download dan de whitepaper ‘Stappenplan voor het oprichten van uw ondernemingsraad’. Daarbij worden de vijf stappen volledig uitgewerkt en krijgt u per fase handige tips en aandachtspunten. Zo kunt u echt op weg naar een operationele ondernemingsraad.