3 vragen die u moet beantwoorden bij het oprichten van een OR

Geschreven op 11 december 2018

Wanneer uw organisatie gegroeid is tot meer dan 50 medewerkers dan verplicht de wet u tot het oprichten van een ondernemingsraad. Allereerst gaat u dan binnen uw organisatie peilen of er behoefte is aan het opstarten van een OR. Wanneer dat het geval blijkt dan verplicht de Wet op Ondernemingsraden (WOR) u tot het opstellen van een voorlopig OR-reglement. U dient daarvoor een aantal zaken vast te leggen. Onvermijdelijk loopt u daarbij tegen een drietal vragen aan waarop u een antwoord zult moeten vinden alvorens u verder kunt met het werven van kandidaten. In dit blogartikel brengen we deze vragen voor u in kaart:

Voorlopig reglement bij het oprichten van een OR

Zoals gezegd is het allereerst van belang om een voorlopig reglement op te stellen. Daarin legt u een aantal zaken vast die van belang zijn voor een goed verloop van het oprichtingstraject van uw OR. Daarbij geeft u bijvoorbeeld antwoord op vragen als:

  • Hoeveel OR leden worden er gekozen?
  • Welke werknemers zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar?
  • Stellen we kiesgroepen in of niet?
  • Wat heeft onze voorkeur: lijstenstelsel of personenstelsel?
  • Hoe verlopen de verkiezingen (traject)?
  • Wat is de globale werkwijze van de OR?

Het is belangrijk dat u deze zaken vastlegt, dat zorgt namelijk voor duidelijkheid. Op die manier heeft u randvoorwaarden geschept voor de OR verkiezingen en het functioneren van de OR binnen u organisatie.

Wat voor soort OR wilt u?

Bovenstaande vragen zijn relatief makkelijk te beantwoorden. Wanneer u echter een antwoord wilt vinden op de hamvraag omtrent wat voor soort OR u wilt, dan loopt u onvermijdelijk tegen een drietal vragen aan die een stuk complexer zijn om te beantwoorden. Het is echter wel zaak dat u bij het oprichten van een OR een antwoord vindt op deze vragen. Daarbij is het aan te raden om de hulp in te roepen van kwartiermakers, ofwel een aantal medewerkers uit uw organisatie die bereid zijn om de OR-verkiezingen met u te organiseren. Samen met hen geeft u antwoord op deze vragen:

Vraag 1: Hoe zorgen we ervoor dat de OR-leden daadwerkelijk representatief en competent zijn voor de taken die ze moeten uitvoeren? 

Het antwoord op deze vraag moet gezocht worden in de representatie (denk aan kiesgroepen of geoormerkte zetels), de selectie van kandidaten (hoe presenteren kandidaten zich, is er een profiel op te stellen van het ideale OR-lid?) en de wijze van stemmen.

Vraag 2: Wat wordt er verwacht van een OR? Moet de OR proactief of juist reactief zijn ingesteld? 

Het antwoord op deze vraag valt nauw samen met het profiel van het ideale OR-lid en heeft ook gevolgen voor de faciliteiten die de ondernemingsraad ter beschikking gesteld krijgt.

Vraag 3: Wordt de OR vooral gezien als onderhandelpartner over praktische aangelegenheden of ligt het zwaartepunt bij het meedenken over strategische vraagstukken? 

Wanneer er bij uw organisatie bijvoorbeeld geen CAO geldt, dan krijgt de OR te maken met vraagstukken rondom arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, pensioenen en sociale plannen.

Zoals u ziet is het belangrijk om in kaart te brengen naar wat voor type OR u op zoek bent. Pas wanneer u dat voor uzelf helder heeft kunt u aan de slag met het beantwoorden van bovenstaande drie vragen en kunt u verdere richting geven aan de OR-verkiezingen en het oprichten van de OR binnen uw organisatie. Wilt u weten waar u nog meer rekening mee dient te houden bij het oprichten van uw OR? Download dan onze handige whitepaper ‘Stappenplan bij het oprichten van uw ondernemingsraad’ waarin we u in vijf handige stappen op weg helpen bij de oprichting van uw OR.