Sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden en prettig werken

Als ondernemingsraad ben je de aangewezen gesprekspartner over het sociale beleid in je onderneming. Het echte onderhandelen zal daarbij niet aan de orde zijn maar je kunt wel een belangrijk stempel drukken, door standpunten te ontwikkelen en die kenbaar te maken, door beleid te toetsen aan algemene normen en door naleving van de regels te bevorderen.

Hoe kunnen wij het sociale beleid beïnvloeden?

Wil je als ondernemingsraad een dergelijke rol kunnen vervullen binnen jouw onderneming, dan vraagt dat allereerst gedegen kennis van zaken. Wij helpen je antwoord te krijgen op vragen als:

  • Wanneer is HR-beleid succesvol?
  • Wat verstaan we onder de cultuur in een organisatie?
  • Hoe is de cultuur binnen onze organisatie te typeren?
  • Hoe zorg je concreet dat medewerkers betrokken blijven en graag willen blijven werken?
  • Wat moet een personeelshandboek regelen en welke rol kan de OR daarbij spelen?
  • Hoe kan communicatie als smeerolie in de organisatie werken?
  • Welke regels zijn er, waarvan je als OR de naleving moet bevorderen volgens artikel 28 WOR?

Een goede taakverdeling binnen de OR kan helpen om specialistische kennis op meerdere terreinen te ontwikkelen. Zo kun je concreet iets gaan betekenen voor jouw collega’s.

Met de commissie of met de hele OR?

Verschillende ondernemingsraden richten hiervoor een commissie in, die zich buigt over deze vraagstukken: de Sociale- of HR-commissie. Dat draagt bij tot een gedegen voorbereiding, maar kan ook leiden tot afstand van de andere OR-leden. Gezien het belang van een gezamenlijke en gedeelde beeldvorming adviseren wij om met de hele OR een basiscursus te volgen over deze onderwerpen. Die verzorgen wij uiteraard graag voor jouw ondernemingsraad.

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van jouw ondernemingsraad en/of commissie. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen hiertoe met elkaar in kaart. Op basis daarvan ontvang je van ons een gericht opleidings- en begeleidingsplan.

Heeft u interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.