Overleggen en onderhandelen

De belangrijkste bevoegdheid van de ondernemingsraad bestaat uit het ‘recht op overleg’ (artikel 23 WOR). Beïnvloedingsvaardigheden spelen daar een belangrijke rol in. Maar in een aantal specifieke situaties komt het voor de OR aan op onderhandelingsvaardigheden.

‘Gelijk hebben of gelijk krijgen’

Het doel van het ondernemingsraadwerk is een bijdrage te leveren aan een gezonde onderneming, zowel in financieel als in sociaal opzicht. Het adviesrecht, initiatiefrecht en het instemmingsrecht zijn de formele instrumenten van de OR om invloed uit te oefenen op het ondernemingsbeleid. Maar in de praktijk vraagt het kunnen bereiken van de doelstellingen meer van je dan alleen het toepassen van de formele bevoegdheden. Het gaat niet om gelijk hebben maar om gelijk krijgen.

Verschillende overlegstrategieën

Je kunt als ondernemingsraad op verschillende manieren invloed uitoefenen. Overlegstrategieën als overtuigen, onderhandelen of afdwingen spelen daarin een belangrijke rol. Elke situatie vraagt andere accenten en vaardigheden. Los van de inhoud (het “wat”) is ook het proces (het “hoe”) van groot belang. Hoe moet je als OR te werk gaan om resultaten te boeken en effectief invloed uit te oefenen? Welk gedrag is wanneer effectief?

Onderhandelen – Een cruciale vaardigheid

In situaties waarin er voor zowel de bestuurder als de ondernemingsraad belangen op het spel staan, is onderhandelen een cruciale vaardigheid. Het gaat erom dat beide partijen een bepaald eindresultaat voor ogen hebben en er bereidheid bestaat tot een ‘ruil’. Te denken valt aan het onderhandelen over de voorwaarden waaronder de OR wil instemmen of advies wil uitbrengen. Of wanneer de raad een voor hem belangrijk onderwerp op de agenda wil zetten. Daarnaast komt onderhandelen ook terug bij het afleggen van verantwoording naar de achterban over het onderhandelingsresultaat met de bestuurder.

Wil je als ondernemingsraad meer inzicht krijgen in de verschillende overleg-, beïnvloedings- en/of onderhandelingsvaardigheden en wil je leren hoe en wanneer deze op een effectieve manier toe te passen, neem dan contact met ons op.

Onze mogelijkheden

Wij hebben voor de opleiding Overleggen en onderhandelen meerdere mogelijkheden. Het kan zijn dat je dit onderwerp opneemt als onderdeel van het programma voor een (meerdaagse) training of dat je als ondernemingsraad hier een volledige training aan wijdt. Beide is natuurlijk mogelijk.

Voor een geringe meerprijs krijg je de mogelijkheid van (online) coaching van de OR, waarbij we je helpen het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Wanneer je gaat voor optimaal resultaat, ontwerpen wij een leertraject dat enkele maanden kan beslaan en waarin we samen met de OR systematisch toewerken naar bepaalde resultaten.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we hiertoe samen de wensen van jouw OR in kaart.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.