Op het netvlies van je achterban

Ook al werk je als OR-lid zonder last of ruggespraak – dat betekent niet dat je de opvattingen van je collega’s kunt negeren. Maar als je dan hun opvattingen wilt peilen, krijg je vaak weinig respons. “Onze achterban… die komt alleen in actie als zelf door maatregelen worden geraakt” zo wordt dan vaak verzucht. Toch kan een goede communicatie met de achterban je gezag als ondernemingsraad vergroten – naar jouw collega’s én naar het management!

Communicatie, een vak apart

Wil je de achterban echt betrekken bij het OR-werk, dan vraagt dat een krachtige inspanning van jou als OR. Zeker wanneer je de opvattingen van je collega’s nodig hebt om je argumenten kracht bij te zetten. Collega’s moeten voelen dat je ook écht hun belangen vertegenwoordigt en ook écht namens hen spreekt. En dat behaalde successen ook in hun belang zijn.

Het opzetten van een goede achterbancommunicatie is dus een vak apart. OR-coach.nl helpt je hierbij. Samen ontwikkelen we een goede communicatiestrategie en maken op basis daarvan een resultaatgericht communicatieplan. In onze opleiding komen de volgende thema’s aan bod:

 Benoem je communicatiedoelen en handel daarnaar

Welke doelen streef je als ondernemingsraad na met de communicatie met de achterban en welke middelen kun je als OR daartoe offline en online inzetten? We helpen je dit te vertalen naar een doelgericht communicatieplan voor jouw ondernemingsraad.

Wees helder in je boodschap

Welke boodschappen stuur je naar je collega’s, hoe vaak doe je dat en welke middelen zet je daarbij in? Je achterban is je klant. Hoe schrijf en communiceer je gericht op je collega als ontvanger en hoe maak je je als afzender ondergeschikt aan je boodschap?

De kracht van interactieve communicatie

Hoe kun je de achterban actief betrekken bij het OR-werk? Wanneer kies je er als OR voor om de achterban te raadplegen, welke vormen zijn offline en online mogelijk en hoe pak je het concreet aan? Je oefent meteen ook de benodigde vaardigheden. Denk hierbij o.a. aan presentatie- en gespreksvaardigheden en het leren werken met digitale tools.

De kracht van mobilisatie – en de valkuilen

Ook als OR kun je je achterban mobiliseren, belangrijk is dat je scherp hebt wanneer dit wenselijk is, bijvoorbeeld wanneer je als OR onderhandelt over bijvoorbeeld het sociaal plan of arbeidsvoorwaarden. Hoe doe je dat precies, dat mobiliseren? En hoe ga je daarbij om met de weerstand die je ongetwijfeld ook tegenkomt?

Het belang van een netwerk

Hoe bouw je aan een netwerk van contacten op de werkvloer en in de verschillende lagen van de onderneming? Dat netwerk vormt als het ware de kanalen van je communicatie en het kan je helpen wanneer je als OR écht een keer wilt doorpakken.

Onze mogelijkheden

Wij geven de opleiding in meerdere vormen: als onderdeel in het programma van een (meerdaagse) cursus, compact als ééndaagse training of met meer diepgang als meerdaagse scholing. Ook kun je kiezen voor een combi van opleiden en coaching-on-the-job. Door (online) coaching leer je de cursus ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Wanneer je gaat voor optimaal resultaat, ontwerpen wij een leertraject dat best enkele maanden kan beslaan en waarin we systematisch toewerken naar concreet te behalen resultaten.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.