Werken aan een effectief netwerk

Medezeggenschap vraagt veel van je communicatieve vaardigheden. Natuurlijk wordt er veel vergaderd, maar het is niet alleen maar een kwestie van praten: kritische vragen stellen, standpunten verwoorden en meningen uitwisselen. Je moet als OR-lid ook veel relaties kunnen aanknopen, in alle lagen van de organisatie.

Communiceren met de achterban

Een OR-lid wordt geacht zijn collega’s te vertegenwoordigen in het overleg. Hoe doe je dat? Op de eerste plaats heb je natuurlijk de collega’s waar je direct mee samen werkt. Je stelt eens een vraag, hoort een uitgesproken opvatting. Dat breng je dan in in het overleg. Maar is dat voldoende? Hoe zit het met de collega’s die geen OR-lid als directe collega hebben? Of met de collega’s die zich minder luidruchtig uiten? Als OR-lid ben je er ook voor hen.

Een goed netwerk van relaties met alle afdelingen en teams helpt je je taak goed uit te oefenen. Daarbij zijn belangrijke hulpmiddelen beschikbaar, zoals enquêtes en vragenrubrieken. Maar het belangrijkste is: als OR moet je een gezicht krijgen voor je collega’s en geen abstract instituut zijn dat alleen maar vergadert. Persoonlijk contact, warme relaties opbouwen, iets kunnen betekenen voor elkaar. Kortom: werken aan je netwerk binnen de onderneming.

Communiceren met het MT

Hoewel de bestuurder de overlegpartner is van de OR, weet je dat hij het niet alleen voor het zeggen heeft. In de meeste organisaties is er overleg binnen het MT, waar de meeste besluiten worden voorgekookt en uitgevoerd. Voor veel ondernemingsraden is het MT-overleg een gesloten wereld, maar om echt mee te kunnen praten is het van belang om ook met de leden van het MT (en andere leidinggevenden binnen de onderneming) goede relaties te onderhouden. OR-leden en managers kunnen veel voor elkaar betekenen, mits ze de juiste onderwerpen oppakken en een goede onderlinge relatie hebben. Een goed begrip voor elkaars positie is daarbij een basisvoorwaarde.

Communiceren met toezichthouders

Jouw bestuurder is meestal niet de enige baas in de onderneming. In veel gevallen staat hij onder het gezag van aandeelhouders, commissarissen, toezichthouders of de politiek. In alle gevallen maken zij deel uit van het systeem van beslissers in de onderneming en wil je echt invloed hebben op deze beslissingen, dan moet je ook in gesprek komen met deze toezichthouders. Je moet niet gezien worden als dat orgaan dat met slimme juridische trucjes omzeild en onschadelijk gemaakt kan worden, maar als een partij die echt wat te vertellen heeft. Die inzicht kan geven in de algemene gang van zaken in de onderneming en die mee kan denken over de richting en de inrichting van de onderneming.

OR-Coach.nl kan je helpen jouw netwerken binnen en buiten de onderneming zo op te zetten, dat je ècht mee kunt praten. Je kunt bij ons terecht met vragen als:

  • Hoe breng je het ‘relevante’ netwerk voor jouw OR in kaart?
  • Hoe komen je in contact met de personen die je niet kent?
  • Wat hebben we als OR eigenlijk te bieden in onze relatie met anderen?
  • En hoe start je een gesprek aan met iemand die je niet goed kent? Hoe begin je het gesprek?
  • Wat kan je wel en niet zeggen tegen jullie commissarissen?
  • Hoe zie je wie er binnen het MT aan de touwtjes trekt?
  • En hoe zorg je dat er echt naar je geluisterd wordt?

Onze mogelijkheden

Wij hebben voor de opleiding Werken aan een effectief netwerk meerdere mogelijkheden. Het kan zijn dat je dit onderwerp opneemt als onderdeel van het programma voor een (meerdaagse) training of dat je als ondernemingsraad hier een volledige training aan wijdt. Beide is natuurlijk mogelijk.

Voor een geringe meerprijs krijg je de mogelijkheid van (online) coaching van de OR, waarbij we je helpen het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Wanneer je gaat voor optimaal resultaat, ontwerpen wij een leertraject dat enkele maanden kan beslaan en waarin we samen met de OR systematisch toewerken naar bepaalde resultaten.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we hiertoe samen de wensen van jouw OR in kaart.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.