Leidinggeven aan de OR

Een OR kan niet zonder voorzitter en secretaris – het dagelijks bestuur. Vaak het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder en anderen binnen en buiten de organisatie. Vaak ook het boegbeeld van de OR naar buiten toe. Maar ook intern nemen ze het voortouw: ze doen voorstellen, werken zaken uit en geven mensen het vertrouwen om zelf initiatieven te nemen. Kortom: van het dagelijks bestuur wordt sturing en leiding verwacht. Je krijgt hiertoe een mandaat van je mede-OR-leden. Maar hoe geef je daar invulling aan?

Een stevig mandaat voor leiderschap

Hoe zorg je er als dagelijks bestuur dan voor dat de ondernemingsraad doelen stelt en daar resultaatgericht aan werkt? Hoe zorg je er samen voor dat het vergaderproces goed verloopt? Hoe zit je effectief de vergadering voor en hoe zorg je samen voor een heldere besluitvorming? En hoe zorg je er voor dat elk OR-lid binnen het team tot zijn recht komt en meedoet? Hoe betrek en stimuleer je alle OR-leden daartoe? Als je deze zaken goed aanpakt, groeit je mandaat vanzelf en hoef je niet steeds met de vuist op tafel te slaan. In deze opleiding leer je als dagelijks bestuur gezamenlijk leiding te geven aan de ondernemingsraad. We staan daartoe stil bij de volgende onderwerpen.

Ontwikkel een eigen visie op leiderschap en bestuur 

Wat wordt er van een bestuurslid verwacht? Waarin onderscheid je je van de ‘gewone’ OR-leden? We laten verschillende typen bestuur de revue passeren en je kiest daarbinnen jouw persoonlijke profiel.

De rol en taakverdeling binnen het bestuur

Behalve jouw persoonlijke visie heb je ook te maken met verwachtingen van anderen. Allereerst met de wet en de formele opvattingen over leidinggeven en besturen. Je leert taken en verantwoordelijkheden van de verschillende leden van het (dagelijks) bestuur te benoemen. Je maakt kennis met begrippen als delegeren en mandaat en leert jouw persoonlijke opvattingen te scheiden van het belang van een teamstandpunt.

De organisatie van het OR-werk

Er zijn verschillende manieren om dit vorm te geven: van ‘alles samen willen doen’ tot verschillende vormen van samenwerking. Wat past het best bij jouw OR? En welke voorwaarden moet je als (dagelijks) bestuur regelen om te zorgen dat het model van je keuze ook echt gaat werken?

Praktische aansturing van de OR

Centraal hierin staat het begrip verwachtingenmanagement. We maken een onderscheid tussen de interne en externe taken van het bestuur. De interne taken zijn het leiden van vergaderingen en zorgen dat de werkprocessen die daar uit voortvloeien goed verlopen. De externe taken zijn het voeren van overleg met bestuurder en communicatie met de achterban. Hoe houd je de relatie met bestuurder open en effectief? En hoe communiceer je als dagelijks bestuur met de achterban?

Onze werkwijze

Wij verzorgen de training voor voorzitters en secretarissen bij voorkeur voor meerdere ondernemingsraden tegelijk. Zo ontstaat meteen een netwerk van mensen die voor dezelfde taken staan. Het faciliteren van dat netwerk, om te komen tot optimale uitruil van ervaringen, zien we als een bijzonder onderdeel van deze opleiding. Intensieve coaching on the job en intervisie maken hier ook onderdeel van uit.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.