Inzicht in je organisatie en stakeholders

De wet verplicht elke ondernemer aan de OR een overzicht te verschaffen van de statuten, de rechtsvorm, namen en woonplaatsen van commissarissen of andere toezichthouders, de deelnemingen in andere ondernemingen – kortom: de hele zeggenschapsstructuur van de onderneming. Het is best de moeite waard om daar wat langer bij stil te staan.

Wie heeft het voor het zeggen?

Toch zijn er maar weinig ondernemingsraden die deze informatie echt opvragen, laat staan bestuderen. Toegegeven: het is niet echt spannende lectuur, maar wel heel nuttig om kennis van te nemen. Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Aan wie legt de bestuurder verantwoording af?
  • Wie benoemt eigenlijk de commissarissen en de accountant?
  • Wat is de rol van de aandeelhouders?
  • Welke bevoegdheden heeft de raad van commissarissen (RVC) of raad van toezicht (rvt) precies?
  • Wanneer is het nuttig om eens met de toezichthouders rond de tafel te gaan zitten?
  • Welke rechtspersonen zijn er nog meer betrokken bij de onderneming?

Door als OR aan deze vragen aandacht te besteden, krijg je inzicht in het netwerk binnen en rond de onderneming en krijg je inzicht in hoe de zeggenschap precies is geregeld. Zodat je als OR de bestuurder ook beter bij de les kunt houden.

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van jouw ondernemingsraad en/of commissie. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen hiertoe met elkaar in kaart. Op basis daarvan ontvang je van ons een gericht opleidings- en begeleidingsplan.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.