Besluiten nemen

Met een team besluiten nemen kan lastig zijn. Voor je het weet zit je in een stapeling van meningen, verschuift de discussie naar hele andere thema’s of wordt er kort door de bocht iets toevalligs besloten. Om er maar van af te zijn. Dat komt vaak omdat er onvoldoende bewustzijn en sturing is van het groepsproces. Een van de problemen bij groepsbesluitvorming is namelijk dat ieder lid een eigen beeld heeft van de situatie. Op basis daarvan hebben ze ieder hun besluit al (grotendeels) genomen en stappen daarmee het overleg binnen.

Gedragen besluiten

En dus mondt het gesprek uit in een stapeling van argumenten, waarbij mensen elkaar pogen te overtuigen. Dan kan degene met de langste adem, de grootste mond of de meeste macht winnen. Lang niet altijd degene met het beste idee. Bovendien ontbreekt vaak een hoop informatie, zodat sommigen niet echt mee kunnen praten.

Hoe neem je als OR betere en werkelijk gedragen besluiten? Door in het groepsproces een paar stapjes terug te nemen en dat expliciet te maken. Begin als OR met gezamenlijke beeldvorming, verken dan de gestructureerd opties en argumenten, voordat naar het besluit wordt gegaan. Zie hier het BOB-model. Een must voor elk team om te kennen.

Geduld is een schone zaak

Wanneer je als OR besluit om het BOB-model te gebruiken, geef je iedereen de ruimte om zijn zegje te doen en informatie te delen. Wat weet iemand van het probleem? Hoe kijkt hij er tegen aan? En, waarom kijkt hij er zo tegenaan? Het BOB-model vraagt je dit geduld op te brengen. Ook voor degene die altijd met hetzelfde stokpaardje komt. Het klinkt misschien heel kinderlijk, en het is zelfs soms vervelend, maar als je het doet, geeft het veel rust en komen heel veel onuitgesproken zaken naar voren. Dat komt de besluitvorming van de OR uiteindelijk ten goede.

Het BOB-model

Het model kan in elke situatie waarin je als ondernemingsraad moet vergaderen of overleggen om tot een besluit te komen worden gebruikt. Het biedt een duidelijke structuur waarlangs je als OR-team bespreking van een onderwerp kan aanpakken. Het splitst de bespreking van een punt in drie fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Het model geeft daarmee een houvast om als OR-team tot besluiten kan komen. Van belang is wel dat de drie fasen goed worden doorlopen.

OR-Coach.nl kan je leren om als OR betere besluiten te nemen, zodat je als OR écht met één mond kunt spreken.

Onze mogelijkheden

Wij hebben voor de opleiding Besluiten nemen meerdere mogelijkheden. Het kan zijn dat je dit onderwerp opneemt als onderdeel van het programma voor een (meerdaagse) training of dat je als ondernemingsraad hier een volledige training aan wijdt. Beide is natuurlijk mogelijk.

Voor een geringe meerprijs krijg je de mogelijkheid van (online) coaching van de OR, waarbij we je helpen het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Wanneer je gaat voor optimaal resultaat, ontwerpen wij een leertraject dat enkele maanden kan beslaan en waarin we samen met de OR systematisch toewerken naar bepaalde resultaten.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we hiertoe samen de wensen van jouw OR in kaart.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.