Basisopleiding of starttraining

Leer de plaats en functie kennen van de OR binnen je organisatie en hoe je daardoor effectief invloed uitoefent. Je krijgt oog voor het netwerk waarbinnen je als OR resultaten boekt (van achterban, managers en andere belanghebbenden), je ontwikkelt je eigen OR-agenda en je leert hoe je je strategisch gedraagt.

Écht meepraten

In onze visie op medezeggenschap is ‘gezag verwerven als OR’ een sleutelbegrip. Gezag heb je als je weet dat je écht mee kunt praten. Dat lukt niet als je alleen maar steeds je wettelijke bevoegdheid benadrukt, zo is onze ervaring. Maar het lukt ook niet als je een te grote broek aantrekt en op een machtsstrijd aanstuurt. Effectieve medezeggenschap is een kunst, die iedereen kan leren en ook op andere vlakken voordeel kan bieden. Vanuit die overtuiging zetten we ook onze basis- of starttraining op. Daarbij hanteren we de volgende invalshoeken.

Positioneren van de OR binnen je organisatie

We kijken naar de specifieke kenmerken van je eigen organisatie, de ambities en doelen die door de ondernemingsraad worden nagestreefd en komen tot een missie, visie en daarop gebaseerd activiteitenplan voor de OR. Natuurlijk komt ook de vraag aan bod hoe je je achterban hierbij wilt betrekken.

Omgaan met het wettelijke kader

We verkennen de mogelijkheden en grenzen die de WOR (en andere relevante wetten en regels) biedt. De wet is natuurlijk een hulpmiddel en geen doel op zich. Ook krijg je tips voor hoe je het beste van je rechten gebruik maakt: hoe zorg je dat initiatieven ertoe doen, dat een advies ook daadwerkelijk wat oplevert, dat je instemming meer wordt dan een formaliteit?

Strategisch handelen en effectief gedrag

We brengen met elkaar in kaart waarin je als OR-lid verschilt van ‘gewone’ collega’s en welk gedrag daaruit voortvloeit. Onderhandelen, netwerken en communiceren zijn basisvaardigheden voor elk OR-lid.

Organisatie van het OR-werk

We hebben aandacht voor effectieve werkwijzen, taakverdelingen en samenwerkingsprincipes. Een actieplan, een OR-secretariaat en vergaderafspraken zijn daarbij bijvoorbeeld handige hulpmiddelen.

Samenwerken

Teamvorming vormt een essentieel onderdeel om een goede start te kunnen maken als nieuwe groep. Vanzelfsprekend wordt hier in onze opleidingen ook de tijd voor genomen.

Onze mogelijkheden

Wij geven de basisopleiding in meerdere vormen: compact als ééndaagse training, of met meer diepgang als meerdaagse scholing. Ook kun je kiezen voor een combi van opleiden en coaching-on-the-job. Door (online) coaching leer je de cursus ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Wanneer je gaat voor optimaal resultaat, ontwerpen wij een leertraject dat best enkele maanden kan beslaan en waarin we systematisch toewerken naar concreet te behalen resultaten.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.