Arbo en veiligheid

Arbo en veiligheid vormt een belangrijk werkterrein voor de ondernemingsraad. Het is zaak om als OR goed inzicht te krijgen in hoe in jouw organisatie invulling wordt gegeven aan deze onderwerpen. OR-coach.nl heeft voor dit onderwerp een interessant inwerktraject voor je ontwikkeld.

Gezond weer naar huis!

Een van de belangrijkste taken voor de ondernemingsraad betreft de zorg voor het persoonlijk welzijn van de collega’s. Niet alleen de WOR, maar ook de ARBO-wet geeft de OR hiervoor bevoegdheden. Een veilige werkomgeving, maar ook een omgeving die de gezondheid niet schaadt. En regelingen die ervoor zorgen dat jij en jouw collega’s ook buiten het werk hun bijdragen kunnen leveren aan gezin, kennissenkring en maatschappij. Maar ook hier geldt: de juiste kennis en inzichten maken jouw bijdrage waardevol. Daarom helpen wij je antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Hoe maak je een goede Risico-inventarisatie?
  • Hoe kom je tot een plan van aanpak dat ook echt wordt uitgevoerd?
  • Hoe krijgen we een veiligheidscultuur die niet gebaseerd is op regels, maar op betrokkenheid?
  • Welke verantwoordelijkheid heeft de werkgever voor de gezondheid van medewerkers?
  • Wie zijn er in en rond onze organisatie allemaal betrokken bij de uitvoering van het arbobeleid?
  • Hoe staat het met de rechten van werknemers rond ziekte, verzuim en gezondheid?
  • Hoe kom je tot een balans tussen werk en privé in elke levensfase van werknemers?
  • En waar moeten we op letten bij het contract met de arbodienst?

Een goede taakverdeling binnen de OR kan helpen om specialistische kennis op meerdere terreinen te ontwikkelen. Zo kun je concreet iets gaan betekenen voor jouw collega’s.

Met de commissie of met de hele OR?

Veel ondernemingsraden richten hiervoor een commissie in, die zich buigt over deze vraagstukken: de VGWM-commissie. Dat draagt bij tot een gedegen voorbereiding, maar kan ook leiden tot afstand van de andere OR-leden. Gezien het belang van een gezamenlijke en gedeelde beeldvorming adviseren wij om met de hele OR een basiscursus te volgen over deze onderwerpen. Die verzorgen wij uiteraard graag voor jouw ondernemingsraad.

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van jouw ondernemingsraad en/of commissie. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen hiertoe met elkaar in kaart. Op basis daarvan ontvang je van ons een gericht opleidings- en begeleidingsplan.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.