Aan de slag met het OR-team

Als OR sta je er écht samen voor, praat je met één mond en verdeel je de taken optimaal. Althans, zo wil de theorie. Dat je daar toch niet vanzelf toe komt, merk je waarschijnlijk al meteen bij je eerste gezamenlijke vergadering. Dan blijkt iedereen toch wat anders te willen. Naast een inhoudelijke agenda opstellen is het daarom goed om ook meteen aan de slag te gaan met de vorming van de OR als team. Een team dat de uitdagingen succesvol aankan.

Wat is het geheim van een goed team?

Het is de manier waarop er wordt samengewerkt. Er zijn verschillende modellen beschikbaar om naar het teamfunctioneren te kijken. Het teameffectiviteit model van Kamminga en Schouten is een eenvoudig en nuttig model waarmee wij de effectiviteit van en verbeterpunten voor jouw OR-team in kaart brengen.

DISC model

Het DISC model zetten wij in om inzicht te krijgen in de kracht van jouw OR. Je leert dan hoe de OR-leden elkaars kwaliteiten kunnen inzetten zodat je elkaar aanvult om je teamdoelen te realiseren. Met het DISC model, ontwikkeld door Moulton Marston, krijg je onder andere inzicht in jouw natuurlijke manier van doen, jouw stijl van communiceren, jouw onbewuste drijfveren en hoe je ‘onder druk’ met bepaalde situaties omgaat.

Leuk, spannend, uitdagend…

Om een hecht team te worden, is het belangrijk dat je ook buiten je directe taakopdracht dingen samen doet. Zodat je elkaar op een andere manier leert kennen en merkt dat de OR uit rijke persoonlijkheden bestaat, die meer in hun mars hebben. Je merkt dat dan vanzelf discussies makkelijker verlopen, dat irritaties minder snel oplaaien en je vaker aan een half woord genoeg hebt om elkaar te verstaan. Daardoor groeit het onderlinge vertrouwen, en neemt de effectiviteit van je acties toe, in minder tijd. Daar is ook genoeg wetenschappelijk bewijs voor.

Teambuilding is vooral leuk om te doen en je kijkt er als OR ook samen met plezier op terug. Alleen dat al versterkt de band die je met elkaar hebt.

Onze werkwijze

OR-coach.nl werkt met zeer ervaren teamtrainers, die vanuit de praktijk werken en handelen. Tijdens het voorgesprek worden de vragen en doelen die de OR op teamvlak heeft in kaart gebracht. Op basis daarvan komen we met een voorstel voor een één- of meerdaagse training specifiek gericht op het OR-team of gewoon als onderdeel van een (meerdaagse) training. Indien gewenst maakt coaching op de werkplek ook onderdeel uit van onze begeleiding.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan contact met ons op. Vul onderstaand formulier in of bel: 085 – 487 03 99.