Verkiezingen OR

Wanneer binnen uw onderneming de knoop is doorgehakt om een OR op te richten, dan is het zaak om aan de slag te gaan met het werven van leden voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Verkiezingen voor de OR of PVT kunnen immers niet plaatsvinden voordat er zich voldoende kandidaten beschikbaar hebben gesteld. Het is dus zaak dat er intern in de organisatie mensen enthousiast gemaakt worden en het belang van een positie in de OR inzien, zodat zij zich kandidaat stellen. Zodra er voldoende kandidaten aangemeld zijn kan er gestart worden met het organiseren van OR verkiezingen waarbij de kandidaten zich bekend kunnen maken.

OR verkiezingen organiseren

OR verkiezingen organiseren kan in verschillende vormen. Wanneer een onderneming groter is, dan zal er meer behoefte zijn aan een OR verkiezingen campagne dan bij een wat kleinere organisatie. Zorg er altijd voor dat de verkiezingsprocedure voor de OR bij iedereen duidelijk is, zowel bij de kandidaten alsmede de rest van het personeel. Maak bij voorkeur een draaiboek voor verkiezingen van de ondernemingsraad, zodat iedereen weet wanneer wat staat te gebeuren en er geen zaken over het hoofd worden gezien. Het is verstandig om daarin ook een informatiebijeenkomst voor medewerkers op te nemen aan het begin van het traject. Vaak is voor mensen niet duidelijk wat een ondernemingsraad inhoudt en wat de positie / taak van een OR is. Met het oog op het werven van kandidaten is het belangrijk dat medewerkers een goed beeld hebben van wat een ondernemingsraad is en waarom het belangrijk is dat er zich voldoende en goede kandidaten aandienen.

Digitale verkiezingen OR

Tegenwoordig is het steeds populairder om digitale OR verkiezingen te organiseren. Er zijn diverse online verkiezingstools beschikbaar met allerlei functionaliteiten. Digitale verkiezingen van de OR kunnen bijdragen aan een hogere verkiezingsopkomst. Houd er wel rekening mee dat er altijd mensen zijn die minder bedreven zijn met computers en internet. Zeker als er mensen binnen de onderneming zijn die niet dagelijks met een laptop of pc werken is het van belang dat er naast elektronische verkiezingen ook de mogelijkheid is om schriftelijk te stemmen.

Tips bij het organiseren van OR verkiezingen

Ondernemingsraad verkiezingen organiseren is een hele klus. Bij OR-Coach.nl hebben we veel ervaring in het ondersteunen van organisaties bij de OR verkiezingen. Wij geven u hieronder een aantal tips waar u rekening mee kunt houden:

  • Zorg voor voldoende ruchtbaarheid in aanloop naar de verkiezingen. De verkiezingscampagne is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van diverse mensen binnen de organisatie, waaronder de bestuurder(s), leidinggevenden en de kandidaten. Zet al deze mensen maximaal in.
  • Zorg voor een format dat de kandidaten helpt om zichzelf te presenteren. Neem daarin op dat zij iets over zichzelf vertellen, dat zij hun rol binnen de organisatie toelichten, hun visie op de OR geven en aangeven waarom zij zichzelf geschikt vinden. Geef dit ook een prominente plek op intranet en in het gebouw.
  • Houd een verkiezingsbijeenkomst voor alle medewerkers over de OR. Benadruk daarin dat het belangrijk is om te gaan stemmen en geef de kandidaten eventueel de mogelijkheid om zichzelf te presenteren. Zo kunnen mensen in die bijeenkomst vragen stellen en krijgen ze positieve verhalen te horen over de OR.
  • Leg de datum van de OR verkiezingen niet op één dag vast. Geef mensen de gelegenheid om bijvoorbeeld de hele week te stemmen. Dat verhoogt de opkomst, zeker als er elke dag een reminder wordt gestuurd.

Verkiezingen OR? OR-Coach.nl ondersteunt!

De verkiezingen voor de OR zijn altijd spannend. Is er wel voldoende draagvlak? Gaan mensen stemmen? Het is een belangrijke stap voor uw organisatie. Daarom raden we u aan om goed na te denken over de ondernemingsraad alvorens u op zoek gaat naar kandidaten. Bovendien is het zaak dat de OR-verkiezingscampagne goed in elkaar steekt. De adviseurs van OR-Coach.nl ondersteunen al jarenlang tal van organisaties bij het oprichten van de OR, het organiseren van verkiezingen en coaching gedurende het OR traject. Wilt u meer informatie over het organiseren van OR verkiezingen en wat OR-Coach.nl daarin kan betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek