Privacybeleid

Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten en/of producten op de website, kunnen wij vragen om persoonsgegevens. OR-Coach.nl B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy voeren wij navolgend beleid.

Verantwoordelijken

OR-Coach.nl B.V., statutair gevestigd aan ’t Flieren 6, 5434 LB te Vianen nb en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83872736 . Te bereiken via 085-4870399 en info@or-coach.nl.

De functionaris voor gegevensbescherming is Hans Hautvast, te bereiken 085-4870399 en info@or-coach.nl.

Waarvoor verwerken wij jouw gegevens?

Wij leggen gegevens vast in het kader van onze dienstverlening, om je goed te kunnen informeren, om onze diensten goed te kunnen uitvoeren, om continuïteit van diensten te waarborgen en onze relaties te beheren.

Contactgegevens

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je daarin vermeldt eventueel bewaard met het oog op mogelijk toekomstige informatieverstrekking. Je kunt zelf aangeven of je daar prijs op stelt, of dat de gegevens die je verstrekt voor eenmalig gebruik zijn. In dat laatste geval worden ze niet langer bewaard dan voor het beantwoorden van jouw vraag of aanmelding nodig is.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van medezeggenschap, onze diensten en aanverwante zaken. Jouw naam, organisatie en e-mailadres worden alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Social media 

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het social netwerk zelf. Lees de privacyverklaring van deze social netwerken om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Privacybeleid andere websites

Op https://or-coach.nl/ zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten. Zie hiertoe de pagina <over ons> op onze website.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je klant bent bij OR-Coach.nl B.V. en niet te kennen geeft dat je geen nieuws of andere berichten van ons wilt ontvangen. In sommige gevallen zijn wij ook na afloop van onze dienstverlening wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw gegevens. Je hebt altijd het recht om, na afloop van een overeenkomst, ons te vragen om jouw gegevens te verwijderen.

Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@or-coach.nl. Wij beoordelen jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien er geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan jouw verzoek.

Recht op inzage en controle

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op wissen van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan kun je schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@or-coach.nl. Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.

Verder heb je het recht om ons te melden dat je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kun je melden door een e-mail te sturen naar info@or-coach.nl.

Wij maken gebruik van cookies

Wij maken bij jouw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die jouw browser automatisch opslaat op jouw computer. Zo kunnen wij je herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Bekijk voor meer informatie het privacy statement van Google.

Microsoft Clarity

Voor het optimaliseren van onze website maakt OR-Coach gebruik van Microsoft Clarity. Daarom zijn de privacy voorwaarden van Microsoft Clarity van toepassing op het gebruik van onze website. Lees voor meer informatie het privacy-statement van Microsoft.

Heb u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@or-coach.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kan je dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is je graag van dienst.

Auteurs- en databankrechten

Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van OR-Coach.nl B.V. te Vianen nb.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Datalek

Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met je samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen. Bekijk ons protocol datalekken.

Klachten

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kan je deze indienen bij ons door een e-mail te sturen naar info@or-coach.nl met als onderwerp “Klacht”. Wij reageren binnen 7 werkdagen op jouw verzoek. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren je om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt.