Oprichten van een ondernemingsraad

Wanneer een OR oprichten?

De onderneming groeit en overschrijdt het aantal van 50 medewerkers. Volgens de Wet op Ondernemingsraden is het oprichten van een ondernemingsraad dan verplicht. In de praktijk zie je echter maar al te vaak dat er nog altijd organisaties van meer dan 50 werknemers zijn die geen ondernemingsraad hebben. Dit komt vaak doordat werknemers voor het opzetten van een ondernemingsraad wachten op een initiatief vanuit de directie of de HR-afdeling (lees ook P&O-afdeling). Anderzijds kan een directie of HR juist denken dat er geen behoefte aan is of dat alles toch wel wordt opgelost en daardoor besluiten het oprichten van een OR uit te stellen.

Waarom een ondernemingsraad wel van belang is

Ook al lijkt alles binnen een organisatie nog zo gestroomlijnd te lopen, er zijn altijd lastig bespreekbare zaken. Deze komen vaak niet terecht bij de directie, HR of direct leidinggevende, maar worden aangekaart bij het spreekwoordelijke koffieapparaat of rookruimte. Daarbij komen vragen naar voren als:

 • Waarom wil de directeur zijn aandelen verkopen?
 • Waarom een fusie met de concurrent?
 • Die bezuinigingen, moet dat zo fors?
 • Het gaat niet zo goed, zouden ze bij elkaar zitten om een reorganisatie voor te bereiden?
 • Waarom vindt er (wederom) geen indexatie van de salarissen plaats?
 • Waarom is die vacature niet eerst intern opengesteld?

Dus ook al lijkt het alsof er geen behoefte is aan het opzetten van een OR, in de praktijk blijkt vaak dat dit wel degelijk het geval is.

Het opstarten van een ondernemingsraad, wie doet dat?

Een bestuurder van een onderneming is in feite verplicht om het initiatief te nemen tot opzetten van de OR. In de praktijk betekent dit concreet dat de directeur (lees bestuurder) onderzoekt of er onder het personeel animo is voor het oprichten van een ondernemingsraad. Het komt met regelmaat voor dat uit het onderzoek blijkt dat er wel behoefte is aan een OR, terwijl zich in een later stadium geen kandidaten aandienen. Daarom is het aan te raden om bij het inventariseren ook direct op zoek te gaan naar mensen die een OR zouden willen oprichten.

Medewerkers staan niet altijd open voor het oprichten van een ondernemingsraad. Zodra er zich echter veranderingen voordoen binnen een organisatie komt al snel de vraag naar voren waarom dat er nog geen OR is? Het kan soms dus even duren voordat het opzetten van een ondernemingsraad tot stand komt. Wanneer het bestuur van de organisatie niet direct het initiatief neemt voor het opzetten van een OR, kan het personeel bij de directie of HR aankloppen en deze erop wijzen dat het instellen van een ondernemingsraad wettelijk verplicht is. Een directie of HR-afdeling hoeft dat niet alleen te doen, maar kan gebruik maken van de hulp van het personeel.

Hoe komt een OR tot stand?

Het opzetten van een ondernemingsraad begint vaak bij een directie of HR-afdeling. Bij het oprichten van een OR is het aan te raden om u als directie of HR eerst goed te oriënteren. Ga op zoek naar antwoorden op vragen als:

 • Welke rol wilt u dat deze ondernemingsraad gaat spelen?
 • Hoe zorgt u ervoor dat hij representatief is voor alle medewerkers? Hoe zorgt u ervoor dat uw collega’s de OR straks zien als hun vertegenwoordiger?
 • Hoe zorgt u ervoor dat er echte animo komt voor het oprichten van een ondernemingsraad en dat het niet blijft bij een klein clubje?

U moet wel degelijk een aantal beslissingen nemen alvorens u overgaat tot het oprichten van een ondernemingsraad. OR-Coach.nl heeft veel ervaring met coaching voor ondernemingsraden en ook met het oprichten ervan. U kunt met ons een afspraak maken voor een eerste oriënterend gesprek. Wij helpen u graag.

Verkiezingen bij OR oprichten

De eerste verkiezingen bij het oprichten van een OR zijn altijd spannend. Zijn er voldoende kandidaten? Of zien de meeste medewerkers het niet zitten? Een campagne voor een goede ontvangst van de eerste OR bij uw collega’s is van groot belang voor het succes van deze pas opgerichte ondernemingsraad. OR-Coach.nl helpt u bij het vormgeven van uw eerste OR-campagne, tot en met de verkiezingen en de eerste training van de OR-leden. Meer informatie over het organiseren van OR-verkiezingen vindt u op onze informatiepagina: Verkiezingen OR

Oprichten van uw ondernemingsraad met OR-coach.nl

Wanneer uw organisatie in korte tijd flink gegroeid is en u zich afvraagt of het oprichten van een ondernemingsraad iets toevoegt of wanneer er ineens animo binnen uw organisatie is voor het oprichten van een OR, dan is het zaak dat u aan de slag gaat. OR-Coach.nl kan u helpen bij het opzetten van een ondernemingsraad en biedt ook verdere ondersteuning in het vervolgtraject. Met OR-coach.nl geniet u van de volgende voordelen:

 • Optimale ondersteuning voor één prijs
 • Van eerste oriëntatie tot eerste training van gekozen OR in één traject
 • Deskundigheid op inhoudelijk én procesmatig vlak
 • Altijd bereikbaar door slim gebruik van online ondersteuning

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek met daaraan gekoppeld een deskundig advies. Wij staan voor u klaar!