Kanteling organisaties en werktijden in de zorg

De zorgsector staat voor een grote verandering, die nogal eens wordt aangeduid met de term ‘kanteling in de zorg’: alles wat tot voor kort vanzelfsprekend leek, wordt nu op zijn kop gezet. De zorg aan cliënten, de organisatie waarbinnen gewerkt wordt, de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en de verdeling van het werk – het zijn evenzovele veranderingen, waar u als ondernemingsraad bij betrokken bent. Uw zorgorganisatie kantelt en als OR kantelt u mee. Of niet?

Hoewel de kanteling in de zorg wordt voorgesteld als bevrijdend voor zorgprofessionals, zijn er natuurlijk ook duidelijke zorgpunten. Meer eigen verantwoordelijkheid – dat klinkt geweldig, maar dan moeten daar ook de middelen bij geleverd worden. Zelfsturing, ook zo’n mooi concept dat de kanteling heeft opgeleverd, maar als dat betekent dat er meer taken bijkomen voor medewerkers, dan weet u het zo net nog niet. Kortom: de kanteling betekent in de praktijk veel werk voor u als OR in de zorgsector.

Met name het gevaar dat het verschil tussen wenselijkheid en werkelijkheid uitgroeit tot een kloof tussen management en zorgverleners is een belangrijk aandachtspunt bij deze kanteling. In de begeleiding van OR-Coach.nl maken we die analyse samen met u en vormt deze vertrekpunt voor uw handelen. Neem contact op voor meer informatie over onze workshops.

OR Coach ondersteuning bij kanteling van uw organisatie in de zorg

De kanteling van nieuwe zorgorganisaties is op papier al in volle gang: de grote, bureaucratische organisaties uit het begin van deze eeuw blijken nu logge, dure en onaantrekkelijke werkgevers. Meer verantwoordelijkheid voor de professional betekent dat verantwoordelijkheden verschuiven. Controle moet plaats maken voor vertrouwen, protocollen maken plaats voor eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe geef je dat vorm, zonder dat je financieel in de problemen komt, of dat mensen zich aan hun lot overgelaten voelen? Als ondernemingsraad staat u dan voor flinke dilemma’s. Als OR-Coach.nl voelen we die haarfijn aan en kunnen we helpen enige lijn te brengen in deze kanteling in de zorg.

Kanteling van werktijden in de zorg

In de cao VVT is afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor de werkroosters voortaan meer bij de medewerkers moet liggen. Binnen door de organisatie vastgestelde kaders moeten zorgprofessionals hun eigen werktijden in overleg met elkaar kunnen vaststellen. Mooi natuurlijk, maar er zijn ook kanttekeningen bij te plaatsen. Als ondernemingsraad hebt u een belangrijke rol te vervullen bij het vaststellen van de kaders. Waar moet u op letten? Hoe weet u wat uw collega’s wensen op dit punt? Wordt de professionele verantwoordelijkheid beter benut als er veel vrijheid is bij het vaststellen van werktijden, of geldt het motto van ‘vrijheid binnen duidelijke grenzen’? Hoe stemt u belangen van klanten, medewerkers en organisatie goed op elkaar af? Een hele klus, waar OR-Coach.nl u graag mee helpt.

Bij OR-Coach.nl is de kanteling van uw organisatie in de zorg in goede handen, door:

  • In de praktijk gevormde ervaring
  • Handige tools, als on-line achterbanraadpleging en enquêtes
  • Scherpe, all-in tarieven op basis van abonnement
  • OR-Coach-op-zak voor een voortdurende hotline met uw adviseur

Kijk naar onze workshops voor een snelle oriëntatie, of vraag naar de mogelijkheden voor op maat begeleiding.

Neem contact op voor meer informatie over onze workshops